Personvernpolitikk for KinoSpill hos Media Direct Norge AS

1 Introduksjon.

I forbindelse med din bruk av spill og aktiviteter i KinoSpill-appen behandler Media Direct Norge personopplysninger om deg. Denne personvernpolitikken beskriver hvordan dine opplysninger blir samlet inn og brukt.

2 Dataansvarlig

2.1 Media Direct Norge AS, org. nummer 826 660 872, Nydalsveien 12A, 0484 Oslo er den dataansvarlige. Det betyr at vi er ansvarlige for dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til informasjonen som er registrert om deg hos Cinemataztic, kan du kontakte vår Data Protection Officer.

3 Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger.

3.1 Vi behandler følgende personopplysninger om deg til beskrevne formål dersom du har gitt samtykke til det i forbindelse med bruken av KinoSpill:

Vi benytter databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (a) om samtykke som hjemmel til dette. 

3.2 Vi lagrer opplysninger om hvilken kinosal og tidspunkt du har spilt et gitt KinoSpill, hvilke øvrige spill du har spilt i vår KinoSpill app samt om du har vunnet en premie og innløst denne. Vi lagrer disse opplysningene for å kunne dokumentere at du har spilt og om du har vunnet. Vi kan også gjenskape en premie-kupong eller mynter som er blitt innløst ved en feil eller på annen vis forsvunnet fra premiesiden din i KinoSpill-appen. I tillegg lagrer vi ditt navn og din epostadresse dersom du selv har tastet inn disse opplysningene i feltene for dette. Vi bruker disse opplysningene til å sende deg beskjed om premier og til teknisk support.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f) om interesseavveining som hjemmel til dette. Våre legitime interesser i denne forbindelse er blant annet at vi vil sikre oss at vi kan levere premier som avtalt og sikre dokumentasjon for dette samt teknisk support. 

Vi bruker, i tillegg til ovennevnte, dine personopplysninger til å evaluere dine preferanser, interesser, og atferd slik vi kan målrette annonseringen vår («profilering»). Den overordnede logikken i profileringen og segmenteringen er laget med det formål at vi kan målrette markedsføring og annonser til relevante mottakere med innhold fra annonsører som matcher brukernes profilerte interesser og geografiske område.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f) om interesseavveining som hjemmel til dette. Våre legitime interesser i denne forbindelse er blant annet at vi ønsker å målrette annonser og sikre kvalitet og relevans for sluttbrukerne.

Dessuten behandler vi din Google- og Apple Push-ID til å identifisere mobilenheten og andre opplysninger som brukes ved push-meldinger til å sende deg push-meldinger for å informere deg om:

(a) Du har vunnet en premie

(b) Nye spill i KinoSpill appen

(c) Om tilbud fra Media Direct Norge sine annonsører. Les mere om hva de enkelte produkter og tjenester omfatter:

Se hvem annonsørene er her

Nye annonsører kan komme til, men du kan til enhver tid se den aktuelle listen på linket over her.

Vi sender ut disse push-meldinger til deg dersom du har gitt oss samtykke til direkte markedsføring i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser herom. Du kan til enhver tid tilbakekalle dette samtykke ved å redigere dine preferanser og profil i KinoSpill-appen. 
Ønsker du å redigere eller slette dine data eller den profil klikk her: https://support.cinemataztic.com/opt-out/

4 Sletning

4.1 De personopplysninger i vår KinoSpill app som vi lagrer blir løpende og automatisk slettet etter 12 måneder fra det tidspunktet de er hentet. Men vi sletter ikke profilen din og dine premier. Har din KinoSpill profil vært inaktiv i 24 måneder slettes denne. Dette vil si at vi sletter alle de personopplysninger vi har om deg, herunder navn, epostadresse, alder, hjemby og premier. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake og få innsikt i dine persondata og se hvilke data vi behandler, få utlevert dine data eller anmode om å få overført data til en annen dataansvarlig, gjøre innsigelser over behandlingen, få slettet, begrenset eller rettet data og endre kontotillatelser.

Ønsker du å redigere eller slette dine data eller din profil klikk her


5 Dine rettigheter

5.1 Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenunder.

5.2 Du har i henhold til de persondataretslige regler følgende rettigheter:

i. Rett til å tilbakekalle samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt til behandling av personopplysninger. Da sletter vi alle dine personopplysninger som vi har hentet inn i forbindelse med bruken av KinoSpill-appen. Om du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt kan du gjøre dette ved å klikke her https://support.cinemataztic.com/opt-out/ og klikke på KinoSpill app-logoen (for å tilbakekalle samtykke trykker man på knappen «Withdraw my permission») eller ved å kontakte privacy@nordiskfilm.com

ii.  Rett til innsikt. Du kan få ytterligere opplysninger om de personopplysninger som Media Direct Norge oppbevarer og behandler om deg i forbindelse med bruken av KinoSpill ved å klikke her: https://support.cinemataztic.com/opt-out/ og klikke på KinoSpill app-logoen (heretter vises alt innsamlet data) eller ved å skrive til privacy@nordiskfilm.com

iii. Rett til å gjøre innsigelse. Du kan alltid gjøre innsigelse mot Media Direct Norge sin behandling av dine personopplysninger ved å skrive til privacy@nordiskfilm.com

iv. Rett til dataportabilitet og til å få rettet data. Du kan alltid anmode om å få utlevert og/eller rettet dine personopplysningene ved å skrive til privacy@nordiskfilm.com

v. Rett til å få slettet data. Du kan alltid anmode om å få slettet personopplysningene dine ved å klikke her https://support.cinemataztic.com/opt-out/ og klikke på KinoSpill app-logoen (for å slette data klikker man på knappen «Delete my data») eller ved å skrive til privacy@nordiskfilm.com

vi. Rett til å begrense behandlingen. Du kan alltid anmode om at Media Direct Norge begrenser behandlingen av personopplysningene dine ved å skrive til privacy@nordiskfilm.com

5.3 Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6 Overførsel av personopplysninger

6.1 Overførsel av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Dessuten sender vi personopplysninger til Media Direct Norge sine annonsører i det omfanget du har gitt samtykke til.

6.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov, har i overenstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning adgang til personopplysningene dine i det omfanget som er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

6.3 Vi benytter databehandlere og overfører i denne forbindelse dine personopplysninger til a. Global Connect og b. CinemaTaztic Aps, som anvender Google som underdatabehandler. I forbindelse med bruken av våre databehandlere og underdatabehandlere, overføres personopplysninger til såkaldte tredjelande, herunder USA. Overførselen av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder på bakgrunn av EU-US Privacy Shield og inngåelse i Kommissionens modellkontrakter med de relevante databehandlere og underdatabehandlere.

7 Kontaktopplysninger.

7.1 Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til:


(a) «GDPR request handler» i Media Direct Norge AS, org. nummer 826 660 872, Nydalsveien 12A, 0484 Oslo.

(b) privacy@nordiskfilm.com